Rioolheffing

Algemeen

Uw gemeente is verplicht afvalwater af te voeren via de riolering. Op grond van artikel 228a van de gemeentewet kan uw gemeente de kosten voor beheer en onderhoud van de riolering verhalen op de gebruikers. Dit gebeurt door middel van de rioolheffing. 

Tarieven 2024

Eenpersoonshuishouden: € 219,00
Meerpersoonshuishouden: € 235,00

Kwijtschelding

Kwijtschelding van gemeentelijke belasting is mogelijk onder voorwaarden. Of u daadwerkelijk voor kwijtschelding in aanmerking komt, beoordeelt BsGW.

Meer informatie over kwijtschelding vindt u op de website van BsGW.