Afvalstoffenheffing

Algemeen

Uw gemeente is verplicht huishoudelijk afval in te zamelen en te verwerken. Op grond van artikel 229 van de gemeentewet kan een gemeente de kosten voor de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval verhalen op de aanbieders van afval met de afvalstoffenheffing. 

Tarieven 2024

Vast tarief: € 212,00 per perceel
Het vaste tarief wordt als volgt vermeerderd:
• Container restafval 240 liter: € 12,00 per lediging
• Container restafval 140 liter: € 8,90 per lediging
• Inwerptrommel van 60 liter: € 2,35 per aanbieding
• Inwerptrommel van 30 liter: € 1,30 per aanbieding

Kwijtschelding

Kwijtschelding van gemeentelijke belasting is mogelijk onder voorwaarden. Of u daadwerkelijk voor kwijtschelding in aanmerking komt, beoordeelt BsGW.

Meer informatie over kwijtschelding vindt u op de website van BsGW.

Tegemoetkoming afvalstoffenheffing bij medisch afval en grote gezinnen

Ook de tarieven bij de bijzondere regelingen voor medisch afval, grote gezinnen en kwijtschelding zijn door de raad vastgesteld:

Medisch afval

Het vaste tarief dient betaald te worden. Ten aanzien van de variabele tarieven worden de kosten boven € 84 ongeacht het inzamelmiddel (mini-container, ondergrondse container of gekenmerkte zakken) niet meer in rekening gebracht.

Grote gezinnen

Het vaste tarief dient betaald te worden. Ten aanzien van de variabele tarieven worden de kosten boven € 144 ongeacht het inzamelmiddel (mini-container, ondergrondse container of gekenmerkte zakken) niet meer in rekening gebracht.